Advent of Code solutions https://adventofcode.com
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

847 lines
9.1KB

 1. FBBFFBBLLL
 2. FFBFFFBRLL
 3. FFBBBBFRRL
 4. FBFBBBBRLL
 5. BFBBBBFLLR
 6. FFFBBBBLRR
 7. BFFFFFBLLL
 8. BBFFFBFRRL
 9. FFBFFFFLLR
 10. BFFFBBBRRL
 11. FBFBFFFLRL
 12. FFFBBFBLRR
 13. FBFBFBFLRR
 14. FBBBBFBRRL
 15. BFFBFFBRRR
 16. FBBBFBBRLL
 17. FBFFBFBRLR
 18. BBFBFFFLRL
 19. FFBFFFFRLR
 20. FFBBFBFRRR
 21. BFBBBFBLRR
 22. FFBBFFFLRL
 23. FBBBBFFRLR
 24. FBBBBBBRLR
 25. FFBFBFBLLL
 26. BBFBFBBLLL
 27. FFFFFBBRRL
 28. FBFFBFBRRR
 29. FFFBFFFRLL
 30. BFBFBFFLLL
 31. BFBFFBFLLL
 32. FFFFBFFRRL
 33. FBFFFFFRLR
 34. FBBFFBBLLR
 35. BFFFFFBLRL
 36. BFBFFFBLLR
 37. FBBBBBBLLL
 38. BBFBFBFLLL
 39. FFBFFBFLRR
 40. BBFFFBBRLL
 41. FFBFFFFLLL
 42. FBBFFBFLLL
 43. FFFBBBFRRR
 44. BFBBFBFRLL
 45. FBBFBFFRRL
 46. FBFBBFBLRR
 47. FFBBBBBRLR
 48. FFBFBFFLLL
 49. FBFFFBFRRL
 50. BFFBBFFRLL
 51. BFFBBFFLLR
 52. BBFFBFFRRL
 53. FBFBFBFLLR
 54. BBFFBFBLRL
 55. BFBFBFBLRR
 56. FFBBFBBRRL
 57. BFBBBFBRLR
 58. FBFFFFBLLR
 59. BFBFFBBLRR
 60. BBFBFBFRRR
 61. FFBFBBBRRL
 62. BFBFBBFRLR
 63. FBFBBBBRLR
 64. BFFFFBBRRR
 65. BBFFFBFLLR
 66. FBFFFFBRRL
 67. BBFFBFBLLL
 68. BFFFBBBLLL
 69. FFBFFFBLRR
 70. BFBFBBBRRR
 71. FBFFBFFRRR
 72. BFFBFFBLLL
 73. BFBBFFFLRL
 74. BBFBFFBRLR
 75. FBBFFFFLLL
 76. FBFFFFBLLL
 77. BBFFFFBRLR
 78. BBFBFFBRRL
 79. FBBFBFBRRR
 80. FBFFBFFLRR
 81. FFBBBFBLLR
 82. FFFFFBFRRR
 83. BFBBBBBLLR
 84. BBFBFFFRLL
 85. BFFBFBBLRR
 86. BFFBBFBRLL
 87. FBFFBFFRLR
 88. FBFBBFFLLR
 89. FFFFFBFRRL
 90. FFBFFBFRLR
 91. FBFBBBFLLL
 92. FFBFBBFLLR
 93. FBFFBBBRLR
 94. FFFBFBFLLR
 95. BFBBFBBLRL
 96. BFFFFBFLLL
 97. BFBFFBFLRL
 98. BBFFBFBLLR
 99. BFFFBFBRRL
 100. BBFBFFBLLR
 101. FFBBFFFRLL
 102. FFFFFBBRLR
 103. FFBFBFBRLL
 104. FBBBBFBLRR
 105. FFFBFFFRRL
 106. FFFFBFFLRL
 107. FFFFBFFRLR
 108. BFFFFFFRRR
 109. BBFFBFBRRL
 110. BBFBFFFLRR
 111. FFBBBFFLLR
 112. FBFBFBBRLR
 113. FBBFBBBLRR
 114. BFFBBBFRLL
 115. BFBBFBBLLL
 116. FBFFFBBLLR
 117. FBBBBFFRRL
 118. BFBBFFFLLR
 119. BFBBBFFLRL
 120. FFBFFBBRLL
 121. FBFBFFBRRR
 122. FBBFBBBLRL
 123. BFFFBFFLRL
 124. BFFBFFBLRR
 125. BFBFBBFLRL
 126. FBFBBFFRLL
 127. BFFFFBBRRL
 128. FFBBBBBLRL
 129. FBBFFBFRRL
 130. BBFFBFBRLL
 131. FBFFFFFLRL
 132. FFFBFBFRLR
 133. FFBBBBFLLR
 134. FFFBBBFRLR
 135. FFBBFFBRRR
 136. FFFBFFBLRL
 137. FBFBFBBLLL
 138. BFFFFBBLRR
 139. BBFFBBFLLR
 140. FFFFFFBRLL
 141. FBBBBBBLRR
 142. FFFFBFBLLR
 143. BBFFBBFRRL
 144. BFBBBBBLRR
 145. BFBBFBBLRR
 146. BBFFFFBRRR
 147. BFBBBFBLLR
 148. BBFFBBBRRR
 149. FBBFBFBRLL
 150. FFFFFBBLRR
 151. BBFBFBBLLR
 152. FBFFFBFRLR
 153. BBFFBFFLLR
 154. BBFBFFFRLR
 155. FFFFBFBLRL
 156. FFBBBBBLRR
 157. FBBBFFBLRR
 158. FBBFBBFRLL
 159. FBBFBFBRLR
 160. FFBFBBBLRL
 161. FBFFBBBLLL
 162. FFFBBBBRRR
 163. FFBFFBFLRL
 164. BFFFBBFRLL
 165. BFFFFBBLLR
 166. BFFFFFBRRL
 167. BFFBFBBRRL
 168. FFBFFFBRRL
 169. BFFBFFFLRL
 170. BFFBBBFLLL
 171. FFBBFFFLRR
 172. FBBBFFBRLL
 173. FFBBFFFRLR
 174. BFBFBFFRLL
 175. FFFFBBFRRR
 176. BFBFBBFRRL
 177. FBFBBBFLRL
 178. FFFBFBBRLL
 179. FFBBBFFLLL
 180. BBFFFBBLRL
 181. FBBBFFBRRR
 182. BFBFBFBLLL
 183. FFBFFBBRLR
 184. FFBFBBBRLR
 185. FFFFFFBRLR
 186. BFFBBFFLRL
 187. FFBFFBFRRR
 188. FFBFBFFRLL
 189. FBFBFFBLLR
 190. FBFBFBBRRR
 191. FFFBBFBRRR
 192. FBBBBFBLLR
 193. FFFFBFBRLR
 194. FFFBBBFRLL
 195. FBFFBFBLLL
 196. FBFBFFFLRR
 197. FFFBBFFLLL
 198. BFBFFFFLLL
 199. BBFFFBFLLL
 200. FFFFBFBRRL
 201. FFBBBFBRRL
 202. BFBFFBBRLR
 203. FFFBBFFLRL
 204. FFFBFBBLLR
 205. FFBBBFFRLR
 206. FBBBBFBLRL
 207. BFFFBBFLLL
 208. BFFBFBFLLR
 209. FBFFBBFLRR
 210. BFFBBBBLLR
 211. FBBBFFFRRR
 212. FBFFBFBLRL
 213. BFFFFFFRLR
 214. FBBBBFBRRR
 215. FFBBBBFLRL
 216. BBFBFFBLRL
 217. BFBFBBBLRR
 218. FFFFFBFLLR
 219. FBBFFBFLLR
 220. BFFFFBBRLL
 221. FFBFBBBLRR
 222. FFFFBFFLLR
 223. BBFFFFFRLR
 224. FBBBBFFRLL
 225. BFFFBFBLRR
 226. FBFBBBBLLR
 227. BFFBFFBRLL
 228. BFBFBFFLRR
 229. BFFFFBFLRR
 230. FBBFFBFLRR
 231. BFFBBFBLLR
 232. FBBFFFBLRL
 233. FBFBFBBRRL
 234. FBFFBFFRRL
 235. BFBBFBFLLR
 236. FFFFBFFLRR
 237. BFBFFFBLRL
 238. BFFBBBBRRR
 239. FFFFBBBLRR
 240. FFFBBFBLLL
 241. FFBBFBFLLR
 242. BFBBFBFLLL
 243. FBBFBFFLLR
 244. FFFBBFFRRR
 245. FFBBBBBRRR
 246. FFFBFFFRLR
 247. BFFBFBFLRR
 248. FBFFBFBRLL
 249. FFFFBFFLLL
 250. FFBBBFFRLL
 251. FBFBFFBLLL
 252. FBFBBBFLLR
 253. BFBBBFFRLL
 254. BFBBBBBRRL
 255. FFFFFFBRRL
 256. FBBFBBFLRL
 257. BFFBFBBRLL
 258. FFFFFBFLRL
 259. BFBFFFBLRR
 260. BBFFFBFLRR
 261. BFBFBBBLRL
 262. FBFFFFBRLR
 263. BFBFBBBLLL
 264. BFFFFFFRRL
 265. FBBFFFBRRR
 266. FBBFBFFLRL
 267. BBFFFFFLRL
 268. BFFFFBBLRL
 269. FBFBBFFRRR
 270. FBBFFFFLRR
 271. FFFBFFFLRR
 272. FBFBBFFRRL
 273. BFFBFFBRRL
 274. BFFBFBFRRL
 275. FFBBFBBLLR
 276. FBFFBFFRLL
 277. BFBFFBBLLL
 278. FFBBFFBLLL
 279. BBFFFBBRRL
 280. BFFFFFFLLL
 281. FFBBBBFRLL
 282. BFBBBBFRRR
 283. BFFBBBBRLR
 284. FBFFBBFRLL
 285. BBFBFFBLRR
 286. FBFFBBBLRR
 287. BBFBFFFRRL
 288. BFBFFFFLRR
 289. BFBFFBBRRR
 290. FBBFFFBLLL
 291. BFFBBBFRLR
 292. BFFFFBFRLL
 293. FBFBBBBRRL
 294. BBFFBBFLRL
 295. FBBBBFFLLR
 296. BFBBFFBRRR
 297. FBBFFBBLRR
 298. FBBBBBBRRL
 299. BBFFFBBLLR
 300. BFBBBBFLRL
 301. BFFBFFFRLR
 302. FFFFBFBRRR
 303. FFFFBFBRLL
 304. BFFFFFFRLL
 305. BFFFBBBRLL
 306. FFFFFBBLLL
 307. FBFFFBFLRR
 308. FBFBFBFLLL
 309. BFBBFFBRLL
 310. BFFFBBFRLR
 311. BFBBFFFRLL
 312. FFFBBFBLRL
 313. BBFFFFFLRR
 314. BBFFFBFRLR
 315. BFBBBBFLRR
 316. FBFFFBBLLL
 317. BBFFBFBRRR
 318. FBFBFBBLRR
 319. FBBFBFFRLR
 320. FBFBBBBLLL
 321. FFFBBFBLLR
 322. FFFFBBBRRL
 323. FFBBBBFRLR
 324. FFFBFFBRRL
 325. BFBBFBBLLR
 326. FFBFFFFLRL
 327. BFFBFBFRLR
 328. FFBBFBBLLL
 329. BFFBBBFLRL
 330. FFFFFBFRLL
 331. BFFBFFBRLR
 332. BFFFBFFRRL
 333. BFBFBBBRLL
 334. BFFFFFBLRR
 335. FBBFFBBRLL
 336. FFFFBBBLRL
 337. BBFFFFBLRR
 338. BFBFBBBLLR
 339. BFFFBFFRLR
 340. BFBBFBFRRR
 341. BFFBBBFLRR
 342. FFBFBBFRRR
 343. FBBBFBFRLR
 344. BFBFFBBRLL
 345. BBFFBFFRLL
 346. BFFFBFBLLR
 347. FBFBBFFLRL
 348. BFFFFBBLLL
 349. BFBBFBBRRL
 350. BFFFBFFLLL
 351. BFBBBFBLLL
 352. FFBBFBFLRR
 353. FFBBFBFRLR
 354. BFBBBFFRRR
 355. BBFBFFFLLL
 356. BFFFFFBRLL
 357. FBBFBBFRRR
 358. BFFFBBFLRR
 359. BFFBBBFRRL
 360. FFBFFFFRRL
 361. FBFFBFBLRR
 362. FFBFBFBRLR
 363. BBFFBFFLRR
 364. BFFBBFFLLL
 365. FFBBBFBRRR
 366. BBFFBFFRRR
 367. FBBFFFFRRR
 368. FBBBBFFLRR
 369. FBBFBBBRRR
 370. FFBFBFBLRL
 371. FBBFFFBLRR
 372. FBFFBFFLRL
 373. BFBBFFFRRR
 374. FBFBBBFRLR
 375. BFFFFFBRRR
 376. FBFBFFFRRR
 377. BBFFFBFLRL
 378. FFBFBFBLLR
 379. FBFFFBBRRL
 380. FBBBFFBLLL
 381. BFBFBFFRRR
 382. FBFFBBBRLL
 383. FFBFFBBLLR
 384. FFBBFBBRLL
 385. BFBFBBFRLL
 386. BFBBFFBLLL
 387. BFFBBBFRRR
 388. BFBFBFBRRL
 389. BFFFFFFLLR
 390. BFFFBBBRRR
 391. FBBBFBFRRR
 392. FFFBFFBRLL
 393. BFFFFBFLRL
 394. FBFBBFFRLR
 395. FBBBBBFLRL
 396. FFFBBBFRRL
 397. BFBFFFFLLR
 398. FBFFFBBLRR
 399. FBBFBBBRRL
 400. FFFBBBFLRR
 401. BFBFFBFRRL
 402. BFFFBBFRRL
 403. FBBBFFBLLR
 404. FFBBFBBLRL
 405. BBFBFBFRLR
 406. FFBFFBFLLL
 407. FFFFBFBLLL
 408. BBFFFFBRLL
 409. FBFFFBBRLR
 410. FFBBBFFRRR
 411. FFFBFFFRRR
 412. FFBFBBBLLR
 413. FFBFFFBRLR
 414. FFBBBFBLRR
 415. BFFBBBBLRL
 416. BFFFFBFRRR
 417. BBFBFBFRLL
 418. FBFBBBFLRR
 419. FFFFFBFLLL
 420. BFBBBFFLLR
 421. BFFBFBFRRR
 422. BFBBFFBLRR
 423. BBFFFBBRLR
 424. FBBBBBBLRL
 425. BFFBBBBRRL
 426. FFBFBFFRLR
 427. BFFFFFBLLR
 428. BBFFFFBRRL
 429. FFFBBFFLRR
 430. BFFFFBFRRL
 431. BBFFBFFLRL
 432. BBFBFBFLRR
 433. FBFBBBBLRR
 434. BFFBBFBRRR
 435. FFFBBBBRLL
 436. FBFBBBFRRL
 437. FFFFFFBRRR
 438. BFFFFFFLRL
 439. FFBBFFFLLR
 440. FBBFBFBLLL
 441. FBBFBBFRLR
 442. BFFBFFBLLR
 443. FBFBBFBRLL
 444. FBFBFBFLRL
 445. FFBFFFBLLR
 446. FBBFFBBLRL
 447. FFFBBBBLLR
 448. BFFBBBBLRR
 449. BFFBFBBLLR
 450. FFBBFFBRLR
 451. FBBBBFFLLL
 452. BFFFFFBRLR
 453. BFBBBBFRLL
 454. FFFBBFFRLR
 455. BFFFBFBLLL
 456. BBFFFFFRRL
 457. FBFFFFBRLL
 458. BFBFBFBLRL
 459. FBBFBBFLRR
 460. FFBFBBFLRR
 461. FFBFBFFLRR
 462. FFBFFFFRLL
 463. BFBFBFBRRR
 464. FBBBBFFLRL
 465. FFBFFFBLLL
 466. BFBBBFFRLR
 467. FBFBFFBRLL
 468. FBBBBBFRRL
 469. FBFFBFFLLL
 470. BBFFBBBLLR
 471. BFFFBFFRRR
 472. BBFFBBBRLL
 473. BBFFFBBLRR
 474. FBBFBBBRLR
 475. BFBFBBFRRR
 476. FBFFBBFLRL
 477. FFFFBBFLRR
 478. BFFFBFBRLL
 479. BBFFFFFRLL
 480. FFFBFBFRRR
 481. BFBBBBFLLL
 482. FFBBBFBRLR
 483. FFFFBBBRRR
 484. BFBFFBFRLR
 485. FBFFBBFLLL
 486. FFBFFBBLRR
 487. FBFBFFBLRR
 488. FFBFFBBRRL
 489. FFFBBBBRRL
 490. BFFBFBBLRL
 491. BBFFBBBLRR
 492. FFFBBFBRLL
 493. FFFBFBBLRL
 494. BFBFFFBRRL
 495. FBBFFFFLLR
 496. BBFBFFBLLL
 497. BFBFBBFLLR
 498. BFFBFBBRRR
 499. FBFFFFFLLR
 500. FFBBBFFLRL
 501. FBFFBBFRLR
 502. BFFFBFBLRL
 503. FBFBBBFRRR
 504. FFBFFBFRRL
 505. FBFBBFBRLR
 506. BFBFBFFRLR
 507. FBFFBBBRRR
 508. BBFBFFFLLR
 509. FBBFBBBLLL
 510. FFBBBFBLLL
 511. FFBFFFFRRR
 512. BFFBFBFLLL
 513. BFFBBBFLLR
 514. FBBBBBBRLL
 515. FBBFFBFRLL
 516. FFFBFFBLLR
 517. FFBBFFBLRL
 518. BFBBFBFLRR
 519. BFBFFFBLLL
 520. FBFFFBBRRR
 521. FFBFBFFLLR
 522. FBFFBBBRRL
 523. FBBBBFBLLL
 524. FFFFFBBLLR
 525. FBBFBFBLRL
 526. BFBBFBBRLL
 527. FFFFBFBLRR
 528. BBFFBBFLLL
 529. FBBBFBFRLL
 530. FBFBBFBLLL
 531. BBFBFBFLLR
 532. BFBFBFBRLR
 533. FFFFFBFRLR
 534. FFFFFBBRLL
 535. FBFBFBFRRR
 536. FBBBFBFLRL
 537. BBFFBBBLRL
 538. FFBBBBBRLL
 539. FBBBFBBRRR
 540. BFFFBBBLLR
 541. BFBBBBBRLL
 542. FFFFFBBLRL
 543. BBFFBFFRLR
 544. BFBFBFBRLL
 545. FFFFBBFLLL
 546. BFBFBFFRRL
 547. FFBBFFBLLR
 548. BFBBFFFLLL
 549. BFBBFFBRLR
 550. FBFBFFBRLR
 551. FBFFFBFRLL
 552. FBBFBFFLRR
 553. FBBFFBFRRR
 554. BFBFFFFRLL
 555. BFFFBBBLRL
 556. FBFBBBBRRR
 557. BBFFBBFLRR
 558. FBBBBFBRLL
 559. BBFFBBBRRL
 560. BFBBBFFLLL
 561. FBFFFFBLRL
 562. FBFFFFFRRL
 563. BFBBBFFLRR
 564. FBBFBFBLRR
 565. FBFBFBBLRL
 566. FFBFBFFRRL
 567. BFFBBFBRLR
 568. FFBFFBBLLL
 569. FBBBFBBLLL
 570. FBBBFBBRRL
 571. FBBBFBBLLR
 572. FBFFFBFLLL
 573. FBBBFFBRLR
 574. FBBFBBBRLL
 575. FBBFFFBLLR
 576. FFFBFBBRRR
 577. FBBFFFFLRL
 578. BFFFFBFRLR
 579. FBBBFFFLLL
 580. FFBBFBFLLL
 581. BBFFFFFRRR
 582. BBFFFBFRRR
 583. FFBFFBBLRL
 584. FBBBFFBLRL
 585. FFBBFBFRRL
 586. FBFFFBFLRL
 587. FBBBFFFLRL
 588. FFFFBBBRLR
 589. FFBBFBBRLR
 590. FBFBFFBRRL
 591. BFBFFBFRRR
 592. BFBFBFFLRL
 593. BFFBFFFLLL
 594. FBBFBFBRRL
 595. FFBBBFBLRL
 596. BFFFFBFLLR
 597. FBBBFBFLLL
 598. FBFFFBBLRL
 599. FBBFFFBRRL
 600. FBBBBBFLLR
 601. FBBBFBFRRL
 602. FFFBBFBRRL
 603. FBBBFFBRRL
 604. FBFBFBBRLL
 605. BFBBBBBLLL
 606. FBFBFFFLLR
 607. FFFBFFBRLR
 608. BBFFBFBLRR
 609. BFFFBFFLLR
 610. FBBFBBFRRL
 611. FFBBBBBLLL
 612. FBBFBFFRLL
 613. FFFBBBFLRL
 614. FFBBBBFLRR
 615. FBFFFFFRLL
 616. BBFFFFBLLR
 617. FFFFBBFRRL
 618. FFBBBBFRRR
 619. FBBBFBBLRL
 620. BFFBBFBLRL
 621. BFBBFFFRLR
 622. FFFBFBBRRL
 623. BBFBFBFRRL
 624. FFFBBBFLLR
 625. BFFFFBBRLR
 626. BFFBFFFLLR
 627. BBFBFFFRRR
 628. FFFFBBFRLR
 629. BFBBBFBRRR
 630. FBFBBBBLRL
 631. FFFFBBFLLR
 632. FBFBBBFRLL
 633. BFBBFBBRLR
 634. FFBBFFFRRR
 635. FFBBBFBRLL
 636. FBBFFBFLRL
 637. BFBFFFBRRR
 638. BFFFBBBRLR
 639. FFFFBFFRRR
 640. FFBBFFBLRR
 641. FBBFBFBLLR
 642. FFFBBBFLLL
 643. FBBBBBFLLL
 644. FFFFBBBLLL
 645. FFFBFFBLLL
 646. BFBBBBBRLR
 647. BFBFBBFLRR
 648. FBFBBFBRRR
 649. BFBBFFFLRR
 650. FFBBFFFLLL
 651. BFFFBBFLLR
 652. FFBBFBFRLL
 653. FBBBFFFRLL
 654. FFFBBFBRLR
 655. BFBFFBFLRR
 656. FBFBBFBLLR
 657. FBFFFFBRRR
 658. FFFBFBBLLL
 659. FBFBFFFRRL
 660. FFFBFBFLRR
 661. FFBBBBBRRL
 662. FFFBFFFLLR
 663. BFFFBFFRLL
 664. BFBBBBBLRL
 665. FBBBFBFLRR
 666. FFFFBBBLLR
 667. BFFFBFFLRR
 668. FBBBBBFLRR
 669. FBBBBBFRLR
 670. BFFBFFFRRR
 671. FFBFBBFLRL
 672. FFBFBBFRRL
 673. FFBFFBBRRR
 674. FFFFBBFRLL
 675. BBFBFBFLRL
 676. FBFBBFFLLL
 677. BBFFFFBLLL
 678. FBBBBFFRRR
 679. BFFBFBFRLL
 680. BFBBFBFRRL
 681. FFBFBBFLLL
 682. FBFFFBFRRR
 683. FFBFFBFLLR
 684. BFBBFFBRRL
 685. FBBFFBBRRR
 686. FFBFBBBRLL
 687. FBBBBBBLLR
 688. FBFBBFBRRL
 689. BFFBFFFRLL
 690. BBFFBBFRRR
 691. FBBBBBFRLL
 692. FBBFFFFRLR
 693. FBBFFBBRLR
 694. BFBFBFBLLR
 695. FBFFBFBRRL
 696. FFFBBFFRRL
 697. FFBFBBFRLR
 698. BFFBFBBRLR
 699. BFFFBFBRRR
 700. BFBBBFFRRL
 701. FBBBFBBLRR
 702. FFFBFBFRLL
 703. FFBBFFBRLL
 704. FFFBBBBRLR
 705. FBBBFBFLLR
 706. BFBFBBBRRL
 707. FBBBFFFRLR
 708. FBFFFFFLRR
 709. FFBFBFFRRR
 710. FFFBFBBLRR
 711. FBBFBFFLLL
 712. FFBFFBFRLL
 713. FFBBBFFLRR
 714. FFBFBFBRRR
 715. FFFBBBBLRL
 716. FFBFBFFLRL
 717. FBFBBFBLRL
 718. FFFBFBFLRL
 719. BFBFFBFLLR
 720. BBFFFBFRLL
 721. FFBBBBBLLR
 722. BBFFFBBLLL
 723. BBFBFFBRRR
 724. BFBFFFBRLL
 725. FFFBFBFRRL
 726. FFBFFFFLRR
 727. BBFFFFFLLL
 728. FBBBFFFLRR
 729. BFFFBBFRRR
 730. FBBFBBBLLR
 731. BFBFFFFRRL
 732. FFBBFFBRRL
 733. BFBFFBBLRL
 734. BBFFFBBRRR
 735. FFFBBFFRLL
 736. BFFBBFBRRL
 737. BFFFFFFLRR
 738. BFBBBBFRLR
 739. FBBFFBFRLR
 740. BFFBBFFRRL
 741. BFFBFFFRRL
 742. FFFFBBBRLL
 743. FBFBFFFRLR
 744. BBFFBBFRLR
 745. BBFFBBFRLL
 746. BFFFBBFLRL
 747. FBFFBFFLLR
 748. BFBBFBFLRL
 749. FBFBFBFRLL
 750. BFBFBBBRLR
 751. BFBFFBBLLR
 752. FBBBBFBRLR
 753. FBFFFFBLRR
 754. FBFFBBFRRR
 755. BBFFBFFLLL
 756. FFFBFBFLLL
 757. BFFBBFFRRR
 758. FBBFBFFRRR
 759. BBFFBBBRLR
 760. FFFBFFBLRR
 761. FBFBFBFRLR
 762. BFBBBBBRRR
 763. BFFBFBFLRL
 764. BBFFBBBLLL
 765. BBFFFFFLLR
 766. BFBFFBFRLL
 767. BFBBBBFRRL
 768. BFBBFFBLRL
 769. BFFBBFBLLL
 770. BFFBBBBLLL
 771. BFBFBBFLLL
 772. FBFBFFFRLL
 773. FBFBFBFRRL
 774. BFFBFBBLLL
 775. FFBBFBBRRR
 776. FFFBFFBRRR
 777. FBFFFBFLLR
 778. FBFFFFFRRR
 779. FBBFBBFLLL
 780. FFFBFBBRLR
 781. FBFFFFFLLL
 782. FBBFFFFRRL
 783. BFBBFFBLLR
 784. BBFBFBBLRL
 785. FBBFBBFLLR
 786. BFBFFFFLRL
 787. FFBBFBBLRR
 788. BFBBBFBLRL
 789. BFFBBFFRLR
 790. FFFFBFFRLL
 791. BFFBBFFLRR
 792. FBBBFBBRLR
 793. FBFBFFFLLL
 794. FFBBBFFRRL
 795. BFBBFBFRLR
 796. FBFFFBBRLL
 797. FFFBFFFLRL
 798. BFBBBFBRRL
 799. FBBFFFBRLR
 800. FFBBBBFLLL
 801. FBBBFFFLLR
 802. FBFFBBFLLR
 803. FFBFBBFRLL
 804. BBFFBFBRLR
 805. FBFFBBBLLR
 806. FFBFBFBRRL
 807. BFFBFFBLRL
 808. FBFFBFBLLR
 809. FFBFBFBLRR
 810. FFBBFBFLRL
 811. FFBBFFFRRL
 812. BFBFBFFLLR
 813. FBBBBBBRRR
 814. BFBFFFFRLR
 815. BFFBBBBRLL
 816. FFFFFBBRRR
 817. FFBFFFBRRR
 818. FFFBFFFLLL
 819. BFBFFFFRRR
 820. FBBBBBFRRR
 821. FBBBFFFRRL
 822. FBBFFFFRLL
 823. FFFFFBFLRR
 824. FFBFBBBLLL
 825. BFBFFBBRRL
 826. FFFFBBFLRL
 827. BFBBBFBRLL
 828. FFBFFFBLRL
 829. FBBFFFBRLL
 830. BFFBBFBLRR
 831. FFFBBFFLLR
 832. FBBFFBBRRL
 833. FFBFBBBRRR
 834. FBFBFFBLRL
 835. BFBBFBBRRR
 836. BBFFFFBLRL
 837. FBFBFBBLLR
 838. BFFFBBBLRR
 839. BFBFFFBRLR
 840. FFFBBBBLLL
 841. BFFBFFFLRR
 842. BFBBFFFRRL
 843. FBFFBBBLRL
 844. FBFBBFFLRR
 845. FBFFBBFRRL
 846. BBFBFFBRLL